Nationalencyklopedins bibliofiupplaga från 1990 – Ett unikt svenskt bokverk

En ovanligt regnig söndag hösten 1989 besökte jag Thielska Galleriet på Djurgården i Stockholm. Från de stora fönstren silade ett gråvitt ljus ner på Pierre Olofssons nonfigurativa tavlor.

Plötsligt insåg jag att här fanns lösningen till tjugo bokryggars dekorativa mönster.

Jag ringde till konstnären, som med tvekan åtog sig uppdraget.
En intressant och stimulerande tid började under vilken Pierre Olofsson utvecklade idén till inte enbart konstnärligt utformade ryggar – varje skinnband med fram- och baksida blev ett konstverk.

Rolf Janson,
Bokförläggare

Utdrag hämtat ur trycksak framtagen runt tillkomsten av Nationalencyklopedins bibliofiupplaga, hösten 1990.

 

Nationalencyklopedin – Hantverkarna

När bokbindarmästare Sven Olof Nystedt kontaktades för binderiuppdraget var det inte fråga om någon tvekan – det blev ett kategoriskt nej.

Det behövdes bara litet enkel huvudräkning för att det skulle stå klart, att varken hans eget företag – Leonard Gustafsons bokbinderi i Stockholm – eller något annat kvalitetsbokbinderi med helt eller till största delen hantverksmässig tillverkning skulle gå i land med uppgiften: 19.980 hela skinnband, bundna efter alla konstens regler och med en komplicerad konstnärlig utsmyckning, vars anbringande bortsett från alla tekniska komplikationer skulle komma att kräva  passning på tiondels millimeter när. En omöjlig uppgift! Han hade varken personal, resurser, utrymme eller nerver, resurser för att gå i land med detta. Tyvärr, det måste bli nej tack.

Continue reading