Alf Henrikson-priset till mästerlig bokbindare

Bokbindarmästare Johanna Röjgård skapar utsökta verk under mottot att bokens innehåll ska förnimmas genom bandet. Hon skänker äldre böcker en korrekt tidsenlig dräkt och hon gör djärva nyskapelser av fiskskinn, papper och getingbon.
Nu tilldelas hon årets Alf Henrikson-pris, med syftet att stödja det litterära hantverkets olika uttryck, med motiveringen ”för att hon vidmakthåller och förnyar en förnämlig hantverkstradition och med lyhördhet och sällspord skicklighet klär böckers inre i en samstämd yttre gestalt”.
Prissumman är 15 000 kronor.

Johanna Röjgård är ordförande i den anrika Bokbindarmästareföreningen, hon har ställt ut i Sverige, Paris och New York. Hon undervisar både hemma och utomlands – till exempel lär hon franska bokbindare att lägga guldsnitt. Under många år har hon haft en egen ateljé på Runmarö, numera i Stockholm.

Hemsida med exempel på hennes bokbindarkonst: rojardbok.se

Prisjuryn har utgjorts av Catharina Grünbaum, Jonas Hallberg, Odd Zschiedrich och Christer Åsberg.

Alf Henrikson-sällskapet (inrättat 1996) arbetar för att vidga och fördjupa intresset för Alf Henrikson – journalist, historiker, dagsversskribent, författare, librettist och översättare – genom utgivning av hans texter och genom föredrag och evenemang. Sällskapet är i dag ett av de största litterära sällskapen i landet.

Årets medlemsbok med texter av Alf Henrikson har titeln ”Stora gestalter i litet format”  (red. Catharina Grünbaum).

Kontakt: info@alfhenrikson.se
Hemsida: alfhenrikson.se

Peder Herzog: Bokbindaren som började bygga

bok_peder_herzogPeder Herzog: Bokbindaren som började bygga
Per Dahl

Bokbindarlärlingen Peder Herzog kom till Stockholm från Tyskland 1859. Från ingenting byggde han upp Sveriges största bokbinderi och lade en grund för den moderna bokframställningen. Som byggentreprenör deltog han aktivt i skapandet av Stockholms stenstad. Hans livsverk, Herzog och söner, blev en del av SLT, senare Esselte, 1918.

Per Dahls biografi, baserad på källforskning i Sverige och andra länder, skildrar en egensinnig entreprenör i gränslandet mellan tradition och modernitet. Bokkonstens utveckling från hantverk till industri är ett centralt tema i boken, men den är också ett fascinerande tidsdokument. Genom Peder Herzogs livsöde och verk får vi en unik inblick i en tid som förändrade Sverige.

NORDISKA BOKBAND 2018

Utställningen, som denna gång arrangeras av våra finska kolleger, har fått en egen hemsida:
http://nordicbook2018.fi/index_sv.html

Och för alla dem som i sista minuten tänker ”Klart att jag vill vara med på detta!” ges en extra chans – anmälningstiden har nämligen förlängts en månad och sträcker sig nu ända till den 30 juni 2016. Inlaga och teknik är av fritt val och bokbanden ska vara inlämnade den sista maj 2017. (Se vidare information i den bifogade pdf:en.)

Hälsningar från den finska arrangörsgruppen genom Bokbindare-Gesällskapet i Stockholm

Välkommen till utställningen av Nordiska Bokband 2018

Boken – en roadtrip

GruppfotoAvgångseleverna vid bokbindarutbildningen i Leksand inbjuder traditionsenligt till bokbandsutställning.
Årets upplaga har rubriken ”Boken – en roadtrip”.

Utställningen öppnas i Tällberg på Valborgsmässoafton och pågår sedan till 22 maj.
Därefter går den vidare till Luleå där den visas 28 maj till 30 juni.

Läs mer i bifogat pressmeddelande!

…och på utställningens hemsida:
http://bokenenroadtrip.wix.com/utstallning

Inbjudan till Nordiska bokband 2018

Våra finska bokbindarkolleger hälsar välkomna till utställningen Nordiska Bokband 2018.

Utställningen för år 2018 innebär ett fritt val av författare, bokens titel och inbindningssätt. Formatet får dock inte överskrida 35 x 30 cm. Utställningen är öppen för nordiska bokbindare och varje bokbindare får skicka endast ett band vilket ska vara inbundet under tiden september 2015 till maj 2017. Böckerna får inte ha varit utställda tidigare. Böckerna ska vara med under hela utställningsperioden och medfölja till alla deltagande länders utställningar.

Bedömningskommittén, bestående av yrkesbokbindare, grafiker m.fl., bedömer de inkomna böckerna och väljer bland dem ca 25 % som får ett hedersomnämnande.

Deltagaravgiften, som inkluderar utställningskatalog, är 90,00 €.

Anmälan ska ske senast den 31 maj 2016 och bokbanden skickas senast den 31 maj 2017

För utförligare information se Bokbindarmästareföreningens hemsida: http://media.bokbindarmastareforeningen.se/2015/09/Välkommen-till-utställningen-av-Nordiska-Bokband-2018.pdf

Inbjudan till den nionde Nobelbandsutställningen, 2016

Bokbindare anslutna till Bokbindare-Gesällskapet och Bokbindarmästareföreningen är välkomna att delta i den 9:e Nobelbandsutställningen, ett arrangemang av Nobelmuseet, Svenska Bokbinderiföreningen och Bokbindarmästareföreningen. Denna gång inbjuds bokbindarna att tolka Nobelpristagarna Patrick Modiano från Frankrike, som tilldelades Nobelpriset i litteratur 2014 och Svetlana Aleksijevitj från Belarus, som tilldelades Nobelpriset i litteratur 2015.

Bokbindare i Sverige, Frankrike och Belarus har möjlighet att delta med ett (1) bokband av vardera författare, totalt två (2) band. Bokbindarna uppmuntras till fria val av titlar, på svenska, franska och ryska, men i anmälningsavgiften ingår även en inlaga av varje författare på svenska.

Juryn består av två erfarna bokbindare och en grafisk formgivare som kommer att granska bandens tekniska detaljer och därefter välja ut en tiondel av de godkända banden till hedersomnämnande.

Utställningen har vernissage den 30 november 2016 på Nobelmuseet i Stockholm och kommer förhoppningsvis även att visas i Frankrike under 2017.

I deltagaravgiften (750 SEK exkl. moms) ingår en utställningskatalog samt två inlagor av de två författarna på svenska: Modiano – Dora Bruder och Aleksijevitj – Kriget har inget kvinnligt ansikte.

Anmälan ska göras före 31 mars 2016 och bokbanden ska vara i Stockholm senast den 1 oktober 2016.

För anmälan och mer information se: www.nobelmuseumbookbinding.com