Välkommen

Välkommen till Bokbindare-Gesällskapet!

Sällskapet bildades 1631 som en dåtida fackförening för att tillvarata anställda bokbindares intressen. Idag lever föreningen som en intresseorganisation för yrkets bevarande samtidigt som de traditionella reglerna och statuterna följs. Medlemmarna blir invalda genom rekommendation från en yrkesverksam bokbindare och den invalda ska ha minst tre års yrkesvana eller motsvarande utbildning. Är du nyfiken och vill veta mer om bokbinderi, bokhistoria, tekniker, material, kurser och utbildningar så kan vår hemsida hjälpa dig.

 

 

Comments are closed.