Limp Bindings

Monica Langwe har skrivit boken ”Limp bindings from the Vatican Library”. Nu har hon låtit elva bokbindare från Sverige, Europa och U.S.A med originalet som utgångspunkt, göra egna varianter. De tio bokbindare hon valt att bjuda in har alla, förutom att de arbetar innovativt, någon form av kunskap och eller intresse av historiska band. Detta kommer att visas i en utställning ”Bokkonst inspirerad av Vatikanen” i Falun, Rom och Stockholm.

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.