Elevutställning 2012

Elever från bokbinderiutbildning på Leksands folkhögskola ställer ut:

– Sambiblioteket, Härnösand från den 28 april till den 19 maj 2012

– Dalarnas museum, Falun från den 28 maj till den 26 augusti 2012

Uttersberg

Med anledning av Strindbergsåret kommer galleri Astley i Uttersberg att till försommaren ställa ut en samling handinbundna böcker av bokbindare Arne Nilsson. Utställningen pågår från den 20 maj till den 24 juni 2012.

Bokslut, Manne Dahlstedt ställer ut på Sigtuna Museum

På Domsöndagen den 25 november 2012 blir det vernissage med utställningen BOKSLUT på Sigtuna Museum. Utställningen  består av tre delar varav den första, KANON fick sitt namna genom en artikel i Forskning och Framsteg (2/04) som redovisade en enkät ställd till landets professorer i litteraturvetenskap. Den andra delen MINNESFLAK är servetter från Mannes föräldrahem  med broderade minnen och den sista delen PORTRÄTT  av särskilt  betydelsefulla vänner. Utställningen varar till den 27 januari 2013.

Information om hur man hittar dit mm finns på hemsidan.

 

Strindbergsutställning

Bokbindare Arne Nilsson har under mer än tjugo år samlat Strindberg. De flesta böckerna i samlingen har han bundit in och alla är nu sammanställda i en katalog som finns i 25 exemplar. Nu har Arne Nilsson bestämt sig för att sälja samlingen, men först ställs den ut på Galleri Astley från den 20 maj till den 24 juni 2012.

Läs mer på www.galleriastley.com