Nationalencyklopedins bibliofiupplaga från 1990 – Ett unikt svenskt bokverk

En ovanligt regnig söndag hösten 1989 besökte jag Thielska Galleriet på Djurgården i Stockholm. Från de stora fönstren silade ett gråvitt ljus ner på Pierre Olofssons nonfigurativa tavlor.

Plötsligt insåg jag att här fanns lösningen till tjugo bokryggars dekorativa mönster.

Jag ringde till konstnären, som med tvekan åtog sig uppdraget.
En intressant och stimulerande tid började under vilken Pierre Olofsson utvecklade idén till inte enbart konstnärligt utformade ryggar – varje skinnband med fram- och baksida blev ett konstverk.

Rolf Janson,
Bokförläggare

Utdrag hämtat ur trycksak framtagen runt tillkomsten av Nationalencyklopedins bibliofiupplaga, hösten 1990.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.