Litteratur

Böcker om bokbinderi

”Med coleurt omslag”, Helena Strömquist. En bok som behandlar pappersband på 1700- och 1800-talet men som även beskriver andra svenska historiska bandtyper. Läs mer och beställ boken på Libris.

Monica Langwe har skrivit boken ”Limp bindings from the Vatican Library”. Läs mer och beställ boken här.

 

”Boken om bokbinderi”, William Barkell, Vepe Förlag

”Om konsten att binda böcker”, Olle Nessle, LT:s Förlag

”Bokbinderi som hobby”, Arthur W Johanson, Spektra

”Creative Bookbinding”, Pauline Johnson

”Books, Boxes and Portfolios – Binding, Construction and Design Step-by-Step”, Franz Zeier

Szirmai, Jan Alexander, The archaeology of medieval bookbinding. ISBN 0-85967-904-7

Greenfield, Jane & Hille, Jenny, Headbands: how to work them. ISBN 0-938768-18-2

Barkell, William, En bok om handförgyllning. Stockholm: Bonnier 1951

 

Tidskrifter

Biblis. Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk, samlande. ISSN 1403-3313

Nordisk Pappershistorisk Tidskrift. Uutges av Föreningen Nordiska Pappershistoriker. ISSN 1101-2056

OEI on paper. Tidskriften OEI, ISBN 9789185905607
Svenska 472 p.

 

Övrig litteratur

Lindberg, Sten G., Svenska böcker 1483-1983: bokhistoria i fågelperspektiv. ISBN 91-7260-928-1

Ankarkrona, Anita, Makt & minne. ISBN 91-7486-326-6

Steinberg, Sigfrid Henry, Boktryckakonst och bokhistoria genom fem sekler: vår tids standardverk. ISBN 91-7136-341-6

Cullhed, Per & Munkhammar, Lars, Från planta till platta: från bläck till länk=From papyrus & ink to link. Serie: Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger, 0502-7462 ; 41

Järv, Harry & Johansson, Egil, Den svenska boken 500 år. ISBN 91-90373-3

Forsberg, Karl-Erik & Lindberg, Sten G., Bokstaven och ordet. ISBN 91-7024-771-4

Manguel, Alberto, En historia om läsning. ISBN 91-7324-607-7

Robinson, Andrew, Skrivkonsten: uppkomst och historia: alfabet, kilskrift, hieroglyfer och piktogram. ISBN 91-37-11237-6

Romaeus Bertelman, Lisa, Bröd och böcker: från mjölnardotter till bokbindaränka: Catharina Hööks liv i stormaktstidens slutskede. Serie: Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen Bibliotekshögskolan, 1401-5358 ; 1998:57

Perälä, Anna, Vackert, vittert,lärt: Jarl Pousars boksamling. ISBN 978-951-583-214-6 (inb) Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2010. Svenska 276 s. Serie: Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 0039-6842 ; 744

Jerkeman, Per, Papper: En mänsklig historia. ISBN 978 91 7331 381 0

Jonson, Christer, Bilden, bokstaven, boken: att förvalta en tradition.
Stockholm: Atlantis 2012
ISBN 978-91-7353-585-4

Vinlöv, Harry, En bönhasares vedermödor : bokbindarminnen.
Umeå: Två förläggare 1981

Kjellvard, Henry, 100 år med Stockholms bokbindare: en krönika om facklig arbete 1872-1972
Stockholm: 1972

Tyson, Ruhi; Vocational Building in action; A case study of the vocational education biography of master craftsman Wolfgang B. Licentiate Thesis in Didactics  Stockholm 2015

Comments are closed.