Bokslut, Manne Dahlstedt ställer ut på Sigtuna Museum

På Domsöndagen den 25 november 2012 blir det vernissage med utställningen BOKSLUT på Sigtuna Museum. Utställningen  består av tre delar varav den första, KANON fick sitt namna genom en artikel i Forskning och Framsteg (2/04) som redovisade en enkät ställd till landets professorer i litteraturvetenskap. Den andra delen MINNESFLAK är servetter från Mannes föräldrahem  med broderade minnen och den sista delen PORTRÄTT  av särskilt  betydelsefulla vänner. Utställningen varar till den 27 januari 2013.

Information om hur man hittar dit mm finns på hemsidan.

 

Nationalencyklopedin – Konstnären

Vid fredsslutet 1945 bröts en lång period av nationell isolering och världen öppnade sig igen för resor, och kontakter. Dessa nya eller pånyttfödda möjligheter satte tidiga och tydliga spår i svenskt måleri.

Redan 1947 öppnades på Färg och Form i Stockholm utställningen `Ung konst´. Den blev mycket uppmärksammad och innebar ett omedelbart genombrott för en ny målargeneration – konkretisterna eller `1947 års män´- med namn som Lennart Rodhe, Olle Bonniér, Lage Lindell, Karl-Axel Pehrson och Pierre Olofsson, upphovsmannen till det konstverk som nu blir Nationalencyklopedins bibliofilupplaga.

Continue reading

Strindbergsutställning

Bokbindare Arne Nilsson har under mer än tjugo år samlat Strindberg. De flesta böckerna i samlingen har han bundit in och alla är nu sammanställda i en katalog som finns i 25 exemplar. Nu har Arne Nilsson bestämt sig för att sälja samlingen, men först ställs den ut på Galleri Astley från den 20 maj till den 24 juni 2012.

Läs mer på www.galleriastley.com

 

Europas äldsta bok

St Cuthbert Gospel , som ska vara Europas äldsta bevarade intakta bok, har köpts av det brittiska nationalbiblioteket British Library för 97 miljoner kronor

Det finns mer att läsa på  på bibliotekets hemsida,  där också boken finns på bild. Boken är inte större än att den ryms i en handflata, inbunden i rött skinn med vacker präntad latin i inlagan. Den begravdes tillsammans med sin författare St Cuthbert år 698, samma år som han helgonförklarades.

St Cuthbert var en aktad kristen ledare i 600-talets England, känd för sin asketism och för de mirakel som tillskrevs honom både under hans livstid och senare. Han var prior i olika kloster, längst tid på ön Lindisfarne utanför Nordenglands kust. Till slut blev han biskopsvigd på Lindisfarne, men dog tre år senare på ön Innis Farne, ännu längre ut i Nordsjön, där han levde som eremit.

Boken kunde helt ha fallit i glömska om inte den lokala kristna församlingen under 800- och 900-talen flyttade runt för att undkomma vikingarnas framfart, och hela tiden bar med sig St Cuthberts kista. År 1104 beslutade man att låta honom vila i katedralen i Durham, då man också öppnade den och fann den lilla boken i förvånansvärt gott skick invid St Cuthberts huvud i kistan.