Inbjudan till Nordiska bokband 2018

Våra finska bokbindarkolleger hälsar välkomna till utställningen Nordiska Bokband 2018.

Utställningen för år 2018 innebär ett fritt val av författare, bokens titel och inbindningssätt. Formatet får dock inte överskrida 35 x 30 cm. Utställningen är öppen för nordiska bokbindare och varje bokbindare får skicka endast ett band vilket ska vara inbundet under tiden september 2015 till maj 2017. Böckerna får inte ha varit utställda tidigare. Böckerna ska vara med under hela utställningsperioden och medfölja till alla deltagande länders utställningar.

Bedömningskommittén, bestående av yrkesbokbindare, grafiker m.fl., bedömer de inkomna böckerna och väljer bland dem ca 25 % som får ett hedersomnämnande.

Deltagaravgiften, som inkluderar utställningskatalog, är 90,00 €.

Anmälan ska ske senast den 31 maj 2016 och bokbanden skickas senast den 31 maj 2017

För utförligare information se Bokbindarmästareföreningens hemsida: http://media.bokbindarmastareforeningen.se/2015/09/Välkommen-till-utställningen-av-Nordiska-Bokband-2018.pdf

Bookmark the permalink.

Comments are closed.