NORDISKA BOKBAND 2018

Utställningen, som denna gång arrangeras av våra finska kolleger, har fått en egen hemsida:
http://nordicbook2018.fi/index_sv.html

Och för alla dem som i sista minuten tänker ”Klart att jag vill vara med på detta!” ges en extra chans – anmälningstiden har nämligen förlängts en månad och sträcker sig nu ända till den 30 juni 2016. Inlaga och teknik är av fritt val och bokbanden ska vara inlämnade den sista maj 2017. (Se vidare information i den bifogade pdf:en.)

Hälsningar från den finska arrangörsgruppen genom Bokbindare-Gesällskapet i Stockholm

Välkommen till utställningen av Nordiska Bokband 2018

Bookmark the permalink.

Comments are closed.