Alf Henrikson-priset till mästerlig bokbindare

Bokbindarmästare Johanna Röjgård skapar utsökta verk under mottot att bokens innehåll ska förnimmas genom bandet. Hon skänker äldre böcker en korrekt tidsenlig dräkt och hon gör djärva nyskapelser av fiskskinn, papper och getingbon.
Nu tilldelas hon årets Alf Henrikson-pris, med syftet att stödja det litterära hantverkets olika uttryck, med motiveringen ”för att hon vidmakthåller och förnyar en förnämlig hantverkstradition och med lyhördhet och sällspord skicklighet klär böckers inre i en samstämd yttre gestalt”.
Prissumman är 15 000 kronor.

Johanna Röjgård är ordförande i den anrika Bokbindarmästareföreningen, hon har ställt ut i Sverige, Paris och New York. Hon undervisar både hemma och utomlands – till exempel lär hon franska bokbindare att lägga guldsnitt. Under många år har hon haft en egen ateljé på Runmarö, numera i Stockholm.

Hemsida med exempel på hennes bokbindarkonst: rojardbok.se

Prisjuryn har utgjorts av Catharina Grünbaum, Jonas Hallberg, Odd Zschiedrich och Christer Åsberg.

Alf Henrikson-sällskapet (inrättat 1996) arbetar för att vidga och fördjupa intresset för Alf Henrikson – journalist, historiker, dagsversskribent, författare, librettist och översättare – genom utgivning av hans texter och genom föredrag och evenemang. Sällskapet är i dag ett av de största litterära sällskapen i landet.

Årets medlemsbok med texter av Alf Henrikson har titeln ”Stora gestalter i litet format”  (red. Catharina Grünbaum).

Kontakt: info@alfhenrikson.se
Hemsida: alfhenrikson.se

Bookmark the permalink.

Comments are closed.