Nordisk Seminarrække om bogbind og bogdesign

Som en fortsättning på utställningen ”Nordiska Bokband” inbjuder Bokbindare-Gesällskapets danska systerorganisation ”Forening for Boghaandværk” till seminarium och workshop kring boksnittsmålning
den 4-5 oktober 2019 i Köpenhamn. Man planerar även ett arrangemang om William Morris och Arts &Craft-rörelsen den 22 oktober 2019.
Mer information här:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.