UPPSKJUTEN – Designer Bookbinders International Bookbinding Competition 2021

Den brittiska bokbindarorganisationen Designer Bookbinders bjuder nu in till sin fjärde internationella bokbinderitävling. Den har ett botaniskt tema och bär det finurliga namnet ”The Gathering of Leaves”. Valet av bok är fritt, men inlagan ska ha något att göra med växtlighet eftersom tävlingen arrangeras som en del av 400-årsfirandet av världens äldsta botaniska trädgård, Oxford Botanical Gardens. 
Läs mer om detta genom att klicka på följande länk:
http://www.designerbookbinders.org.uk/competitions/dbibc/2021/international_competition.html

Bookmark the permalink.

Comments are closed.